X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

با توجه به در دسترس بودن انواع فیلم و سریال های خارجی، و عدم تسلط بیشتر ما ایرانیان به زبان های بین المللی، یگانه راه ارتباط با چنین فیلم و سریال هایی زیرنویس می باشد. بیشتر این نوع ترجمه های زیرنویسی در حد رفع تکلیف و جذب مشتری بوده. البته برخی مواقع نیز باعث انبساط خاطر!

سریال The Wire  در بیشتر موارد به سیم و طناب ترجمه گشته، در حالی که معادل دقیق آن استراق سمع و یا شنود می باشد.

... ترجمه بخشی از مراسم تدفین مسیحیان از خاک به خاک به از گرد و غبار به گرد و غبار، ده جام نوشیدنی الکلی به ده ضربه....

این وضع در بخش ادبیات داستانی نیز به وفور دیده می شود. فصل نامه مترجم بارها به وضعیت نابسامان و ترجمه های خلق الساعه پرداخته است. متاسفانه به دلیل عدم نظارت بر کیفیت ترجمه ادبیات داستانی بیشتر ترجمه ها زیبایی و لحن و بافت خود را در برابر فارسی خود از دست می دهند. برخی مواقع خواننده متحیر می ماند که چگونه این اثر توانسته جوایز متعددی ادبی را از آن خود کند.

دکتر مهاجرانی به یکی از نمونه های تازه ی وضعیت نابسامان ترجمه ادبی در وبلاگ خود تحت عنوان:ترجمه ی فارسی موسم هجرت به شمال پرداخته است. خواندن آن را فراموش نکنید.

در گذشته بر این باور بودند که صفای خط از صفای دل است. نمونه سرمشق جهت مشق و تمرین.