X
تبلیغات
رایتل

قاب خالی عنوان نوشته هایی است درباره ی آن هایی که دوست داری تصویرشان را بر در و دیوار ببینی!

چامسکی زبان شناس نظریه پرداز و منتقد نظام های جنگ سالار