X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

دو زبانگی

در سال 1946، ترکى آذرى، زبان مادرى او، به فرمان حکومت مرکزى تهران ممنوع اعلام مى شود: "فارسى که از فهم معلم و شاگرد، هر دو خارج بود، شد زبان تحقیق و تدریس." به دلیل نوشتن متنى به ترکى، مدیر مدرسه به او دستور مى دهد که کاغذ را آنقدر بلیسد که کلمات محو شوند." وقتى صورتم را بلند کردم، همه ی بچه ها زدند زیر خنده: رنگ هاى مرکب روى صورتم مانده بود. من زبان مادریم را قورت داده بودم." "رضا براهنى"

دو زبانگی معضلی است که در بیشتر کشورها حل گشته و یا دست کم در سال های نخست تحصیل به زبان مادری درس می خوانند و آموزش می بیند. توصیه ی بیشتر کارشناسان مربوط نیز چنین است. تجربه ی شما در این زمینه چه بوده است؟