X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

حریم شناسی چیست؟ آیا در زندگی ما شرقیان و بویژه ایرانیان حریم روابط فردی رعایت می شود؟ معیارهای ما را در حریم های شخصی افراد چه چیزهایی تعیین می کنند؟ فرهنگ ما چنین حریم هایی را به جز حریم  محرم و نامحرم چیز دیگری می داند؟

این ها سوالاتی بودند که مدتی بود با آن کلنجار می رفتم. نمونه ی برجسته آن در زندگی ما ایرانیان درخواست شماره ی تلفن همراه است. حتماً به مواردی برخورده اید که شناس و ناشناسی از شما درخواست شماره ی موبایل شخصی کسی را داشته باشند در چنین مواردی شما چه می کنید؟ به راحتی شماره را در اختیار او می گذارید یا بعد از هماهنگی با شخص مورد نظر شماره را به او می دهید؟

در بیشتر کشورها به خصوص مغرب زمین شماره ی کسی را به سادگی و یا بودن هماهنگی با دارنده ی آن چنین درخواست هایی را بی پاسخ می گذارند. نظر شما چیست؟